ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಐಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ: ಐಲಿ ಜಿಇಟಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಐಎಸ್‌ಒ 9001, ಪರಿಸರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಐಎಸ್‌ಒ 14001 ಅನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಿವೆ ಮತ್ತು 8 ನೋಟ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.

ger (4)
ger (3)
ger (1)
ger (2)
ger (4)
ger (5)